Kolage av bilder fra Instagram med kommentarfelt på høyre side

7 steg for å lykkes på Instagram

Uansett om Instagram er helt nytt for deg eller om du har vært aktiv bruker en stund, så er disse punktene noe som burde være en del av din strategi. Stegene er enkle å følge og best av alt; helt gratis!

1. Start med din biografi.

Dette er det første en besøkende møter når den går inn på din konto. Bioen burde inneholde informasjon om deg og hva du gjør/tilbyr. Du burde også inkludere en url til din hjemmeside eller en landingsside som fører kunden til produktet/tjenesten du ønsker å selge. Om du ikke har en nettside, legg inn email eller telefonnummer. Kunden skal ikke måtte bruke tid på å finne informasjon om deg.

 

2. Bestem deg for et tema

Hva ønsker du å kommunisere til dine følgere/besøkende? Ønsker du å inspirere, lære bort eller bare promotere din tjeneste/produkt?

Tips: Få dine besøkende til å føle at de får noe igjen for å følge deg. Det kan være oppskrifter, inspirerende bilder, informasjon om “how to” eller daglige tips. Tenk gjennom hva som vil passe ditt produkt/service.

 

3. Identifiser hashtags som er relevant for ditt tema. Følg disse hashtagsene og bruk dem så ofte som mulig når du publiserer et bilde. Dette vil hjelpe deg å nå ut til flere som interesserer seg for ditt tema og kan skape engasjement.

 

4. Tenk gjennom hvordan du ønsker at profilen din skal se ut. Det burde være en kontinuerlig sammenheng i bildene du legger ut. Bestem deg for ett eller to filter, noen få farger og hold deg til det. Utseende på profilen din vil være en del av ditt merkevare. Du ønsker vel at ditt merkevare skal gi et godt inntrykk?

Tips: Det finnes apper hvor du kan planlegge hva du skal legge ut og se hvordan profilen vil bli bli seende ut. På denne måten kan du bestemme hvilken rekkefølge bildene skal bli lagt ut basert på hvordan helheten blir seende ut på profilen din. Vår favoritt app er Preview.


Foto: Skjermdump fra Instagram – preview.app

5. Planlegge postene dine. Du burde alltid ha en plan med hva du legger ut og når du skal skal legge dem ut. Bestem deg for hvor mange ganger i uken du ønsker å poste et bilde og ha innholdet klart.

Husk – det er bedre å poste et bilde med godt innhold sjeldnere, enn å spamme følgerene dine med innhold som er urelevant for dem.

 

6. Engasjer deg med følgerne dine. Ikke bare er det hyggelig for følgerne dine at du kommenterer og liker bildene deres, algoritmene på instagram vil også belønne deg for det. Jo mer aktiv du er, jo mer synlig vil du være.

7.Bruk instagram-story aktivt. Postene vil bare være synlig i 24 timer, men det er her du kan være kreativ og tiltrekke deg besøkende på din konto. Instagram har bekreftet at jo flere funksjoner du bruker i storyene dine, jo mer vil algoritmene belønne deg.

Instagram Stories Stickers
Skermbilde av stickers i Instagram Stories

 

Ønsker du hjelp med Instagram så hjelper vi deg gjerne!


English version

Check your knowledge. Whether you are completely new to instagram or have been using it for a while. -These are basic steps that should be a part of your strategy on instagram. The best part? It doesn’t cost you a penny to follow them.

1. Start with your Bio.
This is the first thing that the visitor sees when entering your account. It should contain information of you and what you do/offer. You should also include an url to your web page or money site in the bio (Optionally your email address). The call-to-action should be clear!

2. Decide on a theme. What do you want to communicate to your followers? Do you want to inspire, teach or just promote your service/product?

-Tip: Make the followers feel like they gain something by following you. Maybe it is recipes, inspirational pictures, information on “how to” or daily life hacks? Decide what suits your service/product.

3. Identify hashtags relevant to your theme. Follow these hashtags and use them as often as possible in your posts. This will help to widen your reach and engagement.

4. Think about how you want your feed to look like. There should be consistency in your pictures. Decide on one or two filters, a few colours and stick to it. The look of your instagram feed will be a part of your brands voice. Make sure it looks good!

Tip: There are apps you can use to see how your feed will look like before you post your picture on instagram. Our favorite is Preview. See example under.Photo credit: Screenshot from Intagram – preview.app

5. Schedule your posts. You should always have a plan with what you post and when you post it. Decide how many times you want to post something during the week and schedule pictures with content.
-Remember it is better to post good content rarely than spamming your followers with stuff they don’t find relevant.

6. Engage with your followers. Not only will it be appreciated by your followers, but instagram’s algorithms will also rewarded you for it. The more active you are, the more visible you will be. Simple ways to engage with them are to comment and like their posts. -And obviously answer when they comment on your post.

7. Use your instagram story activ! The posts will only be available for 24 hours, but this is where you really can be creative and attract visitors to your account. Instagram have confirmed that the more features you use in your stories, the more you will be rewarded by the algorithms.

Instagram Stories Stickers
Skermbilde av stickers i Instagram Stories