Merking av reklame i podcast

Merking av reklame i podcast

De siste årene har det pågått både debatter og kampanjer for å bedre merking av reklame. I sosiale medier ser vi gjerne at innhold er merket med “spons”, “reklame” eller lignende. Men hvilke regler gjelder når det er snakk om merking av reklame i podcast? Dette har vi undersøkt nærmere og samlet det du trenger å vite i denne bloggartikkelen.

Hva regnes som reklame?

Skjult reklame er forbudt. All reklame skal derfor tydelig opplyses om overfor lytteren og man må oppgi hvem som er annonsøren. Men hva regnes som reklame? Oppsummert vil det være regnet som reklame så lenge det er med på å fremme salg av et produkt eller en tjeneste for en næringsdrivende, og som blir omtalt fordi du får betalt eller får fordeler ved å gjøre det.

Vi har laget en liste med eksempler på hvilke tilfeller dette omfatter:

  • Du får betalt for å omtale et produkt, en tjeneste eller en næringsdrivende. Dette gjelder uavhengig av om det du sier er diktert fra den næringsdrivende eller om det er din subjektive mening.

 

  • Du mottar en form for gode i bytte mot at du omtaler dette i podcasten. Det kan være en reise, et produkt, en tjeneste, rabatter eller hva som helst annet.

 

  • Du har en generell avtale med en annen part, for eksempel en næringsdrivende, om at du skal promotere bedriften, produkter, tjenester eller annet som kan være med på å gi en gunstig effekt for vedkommende eller som kan gjøre at publikum gjenkjenner den næringsdrivende.

 

  • Du arrangerer “giveaways” eller konkurranser i samarbeid med en næringsdrivende.

 

  • Du promoterer tilbud som fører til at du får betalt. Det kan for eksempel være dersom du får betalt for hvert enkelt produkt som er solgt. Alt du sier og gjør for å promotere ytterligere salg av varen, regnes da som reklame.

 

  • Du reklamerer for din egen virksomhet ved å omtale denne. Du snakker for eksempel om produktene eller tjenestene du selger. Så lenge det du snakker om er med på å fremme og øke salget av produkter eller tjenester som du alene eller sammen med andre fører, vil det regnes som reklame.
Merking av reklame i podcast
Merking av reklame i podcast
  • Du har en annonsør (en avtale med en næringsdrivende) som betaler for hele eller deler av produksjonen av podcasten.

 

  • En næringsdrivende er produsent og bestemmer innholdet i podcasten. Typisk eksempel her er en bedriftspodcast hvor tema i podcasten er relevant for hva bedriften driver med.

 

  • Du eller gjesten din promoterer et produkt eller en tjeneste. Her er det verdt å nevne at selv om omtale av produktet ikke var planlagt i forkant vil det fortsatt regnes som reklame, og det må merkes deretter.

 

  • Du har en avtale med en næringsdrivende som betaler for å gjeste en episode og snakke om sine produkter, tjenester eller annet som har sammenheng med næringsvirksomheten.

Hvordan skal reklame merkes?

Faller du inn under en eller flere av punktene i listen over? Da blir aktivitetene du holder på med regnet som reklame og må merkes. Så hvordan gjøres dette? Merking av reklame i podcast må følge noen hovedprinsipper:

 

  • Beskjeden om reklameinnslaget skal alltid komme FØR reklamen blir kommunisert. Du er også pliktig å oppgi hvem du annonserer for. Du kan for eksempel formidle dette muntlig innledningsvis, eller før selve reklameinnslaget. Dersom du velger å introdusere reklamen i starten av episoden må du vurdere om det var tydelig nok eller om merkingen av reklamen bør kommuniseres på ny, før selve innslaget. Her vil hvert enkelt tilfelle vurderes ut fra hvor lang tid det tar fra merking av reklamen presenteres første gang, til selve reklameinnslaget presenteres. Bruk av virkemidler og forholdene rundt kommunikasjonen av kommende reklameinnslag spiller inn, samt hvor mange aktører som nevnes.

 

  • Du må få tydelig frem at publikum nå vil bli presentert for reklame ved å bruke tydelige ord eller virkemidler.

 

Så lenge prinsippene over følges har du utover dette stor frihet til selve utformingen av merking av reklame i podcasten, og hvordan du velger å gjøre dette vil kunne være avhengig av hvilket markedsføringstiltak det er snakk om.

Merking av reklame i podcast

Tips: For å gjøre merking av reklamen enda tydeligere kan du skrive en liten notis om dette i teksten som beskriver podcasten, for eksempel i innledningen, men dette er valgfritt.

Ønsker du hjelp til produksjon av podcast? Les mer hvilke podcaster vi produserer eller hvordan du kommer i gang med å dele det du brenner for via podcast. Vi hjelper deg gjerne!

Ønsker du å vite mer om merking av reklame i podcast? Legg igjen en melding, så tar vi kontakt med deg for en uforpliktende prat.

Merking av reklame i podcast