Briller foran mac kvadrat

Hvordan skrive godt innhold til sosiale medier

Ønsker du å løfte kvaliteten på innholdet du legger ut på sosiale medier?

Under presenterer vi seks råd som alltid burde følges ved utvikling av innhold til sosiale medier. Rådene er universelle og gjelder for de fleste sosiale medier og for nærmere alle former for innlegg. Det være blogginnlegg, to setninger på en Snapchat post, annonser på Facebook etc.

Ha alltid rådene i bakhodet når du jobber med utforming av innhold, men ikke glem at hver enkelt kanal optimaliseres ulikt ettersom de ulike kanalene består av ulike brukere som ønsker å dekke ulike behov. Eksempelvis vil en bruker på LinkedIn være på utkikk etter annet innhold enn en bruker på Instagram.

What’s in it for me?

I prosessen med å lage innhold til de ulike sosiale mediene bør du alltid se for deg hvordan leseren oppfatter innholdet ditt. Skriv det fra leserens perspektiv og husk at det burde komme tydelig frem hva leseren vil vinne på å lese nettopp ditt innhold. 

Start alltid med den viktigste informasjonen

Selve poenget med posten burde komme i løpet av første, eller toppen andre setningen i innlegget/annonsen. Dette av to grunner:

1) Kunden ønsker å bli informert raskt om hva innholdet handler om og kan fort bli distrahert og endre fokus dersom dette tar for lang tid eller for mye anstrengelse.

2) Søkemotor-crawlers kategoriserer de første setningene som mest essensielle og innlegget vil tape eksponering dersom de viktige ordene i innlegget havner for langt nede. 

Sørg for enkle setninger og paragrafer

Kutt ut unødvendige ord og lag enkle setninger. Den som leser innholdet skal med en gang få inntrykk av om dette er noe de ønsker å bruke tid på. Leseren ønsker ikke å måtte tenke, med mindre det er snakk om en akademisk artikkel. 

Hold det kort

Teksten burde være kort. I dag blir vi konstant bombardert av stimuli og det er hele tiden noen som ønsker vår oppmerksomhet. Dersom teksten i innlegget eller annonsen er for lang er det lett for at den blir nedprioritert å lese eller at andre distraksjoner stjeler oppmerksomheten underveis i lesingen. Algoritmene per 25. mars 2020 prioriterer innlegg på 2-3 avsnitt med en god rød tråd.

Bruk visuelle effekter

Ulike effekter kan tas i bruk for å fange oppmerksomheten til leseren:

  • Stikkordsliste (som denne)
  • Highlights
  • Fet skrift
  • Kursiv
  • Bilder fremfor tekst dersom det er mulig og helst video fremfor bilder.
  • Ulike størrelser på fonter

Se gjennom grammatikk og staving

Les korrektur og fjern skrivefeil. På internett finnes det ulike verktøy som kan hjelpe med grammatikk og staving. Vårt tips er å la “nye øyne” se over den før du legger ut teksten din.

Bonustips: Legg innholdet du produserer i en publiseringsplan og få full kontroll over postingen! Les hvorfor det er så viktig og last ned gratis mal her!

Lykke til med den kreative skrivingen og ta kontakt med oss om du ønsker bistand med innholdsutviklingen til sosile medier og andre flater.