Grønn markedsføring og grønnvasking

Vi beveger oss inn i en ny fase når det kommer til det grønne skiftet. Det vil si at de politiske målene er satt, samtidig som flere teknologiske løsninger har blitt tilgjengelig. Flere bedrifter tilbyr nå bærekraftige alternativer, noe som er med på å gi dem økt oppmerksomhet. Bærekraft har blitt et konkurransefortrinn, og flere bedrifter bruker det aktivt i sin markedsføring. 

I dette innlegget skal vi forklare deg hva grønn markedsføring og grønnvasking er. Og ikke minst: Hvor går skillet?

Grønn markedsføring og grønnvasking!

Grønn markedsføring - en trend?

Utviklingen av bærekraftige alternativer og bærekraft som konkurransefortrinn i markedsføringen har dermed gitt oss et nytt begrep: Grønn markedsføring. 

Men hva betyr det? Grønn markedsføring er når et produkt, en tjeneste eller en aktivitet blir markedsført som økologisk trygge eller at de er bærekraftige. Det vil si at bedrifter tar samfunnsansvar og tar grep ved å beskytte miljøet.  

Grønn markedsføring skaper en høyere grad av lojalitet og forbedrer merkevareomdømmet. Dette kan igjen øke bedrifters fortjenestemarginer. Altså, fordelene er store. Og det er akkurat dette som kan forklare hvorfor det har blitt populært med grønn markedsføring blant bedrifter, og hvorfor grønnvasking har blitt et økende problem. 

Hva er grønnvasking?

Grønnvasking er villedende markedsføring der et produkt, en tjeneste eller en virksomhet fremstilles som bedre enn det den faktisk er, sett opp mot deres innvirkning på klima, natur og mennesker. 

Dette kan være et vanskelig område for bedrifter å navigere i, og det kan være vanskelig å vite hvor grensa går. Derfor er det laget en “grønnvaskingplakat”, for å unngå grønnvasking ved å enkelt veilede små og store bedrifter. Plakaten er utarbeidet av Skift – Næringslivets klimaledere i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. 

Grønn markedsføring og grønnvasking

Plakaten inneholder 10 enkle råd som lyder som følger:

1. Vær ærlig og etterrettelig

Vær varsom med å bruke ord som grønn, bærekraftig, resirkulerbar, eco-, og rettferdig, uten å samtidig forklare og dokumentere hva man har gjort eller skal gjøre. Unngå også glansbilder av ren natur, grønne blader, vindmøller i solnedgang eller lykkelige arbeidere for å fremstå mer bærekraftig. Ikke tilpass resultater fra tester og undersøkelser til egen fordel.

2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen

Selskaper som fortsetter som før, men med en markeds- og kommunikasjonsstrategi som fokuserer på bærekraft, vil nesten alltid være grønnvaskere. Sørg for en helhetlig tilnærming til bærekraft i virksomheten.

Grønnvaskingsplakat

3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep

Det er fint å heise prideflagg, markere kvinnedagen, gå med bærekraftmål-pin på jakkeslaget eller dele #blacklivesmatter på Instagram, men det blir veldig hult om bærekraftsarbeidet stopper der.

4. Unngå å tåkelegge eller underkommunisere egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker

Innrøm det heller om man er en del av problemet, og vær tydelig på hva man vil gjøre for å bli bedre. Dersom man har en god plan og tydelige mål er det fint å fortelle om det. Folk flest heier på de som gjør så godt de kan.

5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket

Det hjelper lite om fem prosent av en klærne til en kjede er “bærekraftig” om de resterende 95 prosentene er skadelig for klima, miljø og mennesker. Da bør det i fall foreligge konkrete planer om å endre dette størrelsesforholdet drastisk, og markedsaktivitetene må være en del av denne strategien.

Grønnvaskingsplakat

6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast

Virksomheter som tar bærekraft på alvor jobber hardt med å redusere egne utslipp og avtrykk først.

7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler

Bruk av etablerte merkeordninger gjør det lettere for både folk og virksomheter å ta riktige valg. Merker som kan gi et feilaktig inntrykk av en tredjepartssertifisering bør ikke brukes.

Grønnvaskingsplakat

8. Vær forsiktig med uttrykk som “bedre for klima”, “bedre for naturen”, “bedre for miljøet” osv.

Nesten all produksjon av varer og tjenester har en eller annen påvirkning på klima, miljø, natur og mennesker. Hvis man ikke kan vise til konkrete tall og resultater som beviser at man er “bedre”, bør man la være.

9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på

De viktigste målene er de som er tettest på kjernedriften. Dersom en bedrift har en verdikjede med store miljøutslipp eller alvorlige brudd på arbeidernes rettigheter andre steder i verden, blir det tynt om bærekraftsarbeidet kun handler om likestilling her hjemme.

10. Vær forsiktig med å bruke donasjoner og sponsorater som bevis på at du jobber med bærekraft

Det er både bra og viktig å støtte en god sak, men donasjoner og sponsorater blir ofte enkle løsninger som frarøver muligheten til å etablere gode holdninger og kultur for bærekraft på arbeidsplassen. Det er langt vanskeligere selv å bidra til å nå bærekraftsmålene gjennom egen kjernedrift og verdikjede.

Top of Mind stiller seg bak grønnvaskingsplakaten

Vi stiller oss selvfølgelig bak innholdet i grønnvaskingsplakaten, og lover å gjøre vårt ytterste for å følge prinsippene i den i vår markedsføring og kommunikasjon!

Har din bedrift lyst å være med? Da kan du trykke på denne linken.

Sjekk ut bloggen vår for flere spennende og dagsaktuelle innlegg, for eksempel kan du lese om merking av reklame i podcast eller om regler for konkurranser i sosiale medier

Ønsker du å vite mer om grønn markedsføring? Legg igjen en melding i kontaktskjemaet, så kontakter vi deg for en prat!

Grønn markedsføring